ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಿಳಿ, ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಇವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ತುಂಬಾ ನಿಯತ್ತಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು […]

Continue Reading

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಯೋಗವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಓದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಗ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ […]

Continue Reading