ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ

ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಆದರೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ […]

Continue Reading

ಇಂದಿನಿಂದ 2050 ರ ವರೆಗೂ ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಯೋಗ

ಇಂದಿನಿಂದ 2050 ರ ವರೆಗೂ ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಯೋಗ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಶನಿವಾರದಿಂದ 2050 ರ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿನಿಂದ 2050 ರ ವರೆಗೂ ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಇರಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ […]

Continue Reading