ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿದರು ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು

ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿದರು ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿದರು ಕೂಡ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನೆಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಅರ್ಚಕ […]

Continue Reading