ಬೇಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಲು ತಿರುಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪವಾಡ

Featured Article

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಜನೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆ. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಂಜನೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪವಾಡ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ.

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಾ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಆಂಜನೇಸ್ವಾಮಿ ನೈಜ ದರ್ಶನವೇ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ತಿ ಗುಪ್ಪೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನ್ನು ಗುಂಡ ಪ್ಪ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಈ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರ ದಂಡೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ,ಈರೆರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರಿ ತಿರುಗುವ ಕಲ್ಲು ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಪವಾಡ ನೋಡಲೆಂದೇ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಈ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆ ತಿಳಿಸ ಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ನೆರವೇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಲಿನ ಪವಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೆರುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಡೇರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಗುಂಡಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಇದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513355544 ಇವರು ಚೌಡಿ ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜಾತಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 9513355544 .

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟದರಿದ್ರ ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9513355544

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *