ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ ಬಲ್ಲದು ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್

Uncategorized

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ ಬಲ್ಲದು ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕವಾದ ಲಾಭವಿದೆ

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶುಭಕರ ಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಪ್ಪು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕೆಟ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ

ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹಿಡಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಊಟದಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಿಡಿ ಸಬೇಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಣುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ನೀಡಿ 9916852606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *