ಅತ್ತೆ ಮಾವ ವಶೀಕರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕಿರಿಕಿರಿ.? ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಬೇಕ.? ಇಲ್ಲಿದೆ

Featured Article

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ಆಗಬಹುದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಆಗುವುದು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಸುಶೀಲ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇಲ್ಲ ಮಾವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗಳ ಸಮಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಚಪಾತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎಳ್ಳು ಎಳ್ಳು ವೃತ್ತ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಗೋಧಿಯ ಚಪಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಗಂಡು ನಾಯಿಗೆ ನೀವು ಆ ಚಪಾತಿನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ .

ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ  ಮಾನಸಿಕ ವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ ಅಗತ್ಯನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ನ ಭಕ್ತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯಾವುದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.ಒಳ್ಳೆದು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತಹ ತಂತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಬೇಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *