ಕೇವಲ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ

Featured Article

ಕೇವಲ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗುಂಡು ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಾಧಾರಣ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವರನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಲವರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ದೃಢಕಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹಕ್ಕೂಡ ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ಕುಶಲ ಮಾತುಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್

ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಗುಂಡು ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವವರು ದಪ್ಪನೆ ಮೂಗು ಹಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತುಟಿಗಳು ದಪ್ಪನೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟುರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಪಾನ ಆಸಕ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಕಾರದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆನ್ನೆಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತುಳಿ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಸಾಧರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಉದಾರಿಗಳು ಪರೋಪಕಾರಿ ಗುಣ ನಂಬಿದವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಚಾಚುವುದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಆಧಾರದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವರು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ಅಪರಾಯ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚುರುಕದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣನೆಯ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಪಟಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಪರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವವರು ಮೋಸಗಾರರು ಕೂಡ ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು

ಇವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವರನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಲವರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ದೃಢಕಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹಕ್ಕೂಡ ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ಕುಶಲ ಮಾತುಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದು

ಗುಂಡು ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವವರು ದಪ್ಪನೆ ಮೂಗು ಹಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತುಟಿಗಳು ದಪ್ಪನೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟುರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಪಾನ ಆಸಕ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚುರುಕದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣನೆಯ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಪಟಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಪರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವವರು ಮೋಸಗಾರರು ಕೂಡ ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9916852606 ಇವರು ಚೌಡಿ ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜಾತಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 9916852606

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟದರಿದ್ರ ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9916852606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *