ದೇವರ ಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?🤔ಅಂಗೈಯ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ…

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ಗಂಡಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೇವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 

ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೈಯ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಸಂಚಾರ ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕ್ಸೆಸ್ ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ

ಅಂತದ್ದು ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಖಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.119 ಬಂತು ಆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕು ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 119 ಎಷ್ಟು?ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಬರಿ ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯ ಬೇಕು ನೋಡಿ . ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.