ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Featured Article

ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೌರುಷ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಅಧಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆಲೋಚನೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಚುರುಕು ತನ ವಾಯು ವೇಗವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಆವೇಶ, ರೋಷ, ಧೈರ್ಯ ಆಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಸಕ್ತಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಮೇಧಾವಿ ಗಳು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ ಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಯ ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ದೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಜಲ ಸ್ವಭಾವ, ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಗ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಲೋಚನೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ.ಬಂದು ಬಳಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಆವೇಶ ನಿಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆ ಮೀನ ರಾಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾಗಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಾದರೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *