ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Featured Article

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ

1ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ

4ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಕುಂಡಲಿ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐದು ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಬುಧಗ್ರಹದ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ತುಂಬಾನೇ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

9 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಾವಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಮತೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದರು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 13 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

14ನೇ ತಾರೀಕಿ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತುಂಬಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 15ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಪ್ರಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ 16ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಇನ್ನು 18 ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ 19 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಕಾರತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ 20ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ 21ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ

22ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ 24ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ 25ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಎಮೋಷನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಹುಟ್ಟಿದವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ 28 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಉತ್ತಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9916852606 ಇವರು ಚೌಡಿ ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜಾತಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 9916852606

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟದರಿದ್ರ ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9916852606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *