ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ.

Featured Article

ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.ಪೂಜೆಯ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲು ಹಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ವರ್ಷವಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವುದು ಕೂಡ 

ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ .ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ.ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯು ಜಗಳ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೀಘ್ರ ದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದೀರಿ .ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ.

ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ತೆವಳುತ್ತ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಭೂಕಂಪ ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *