ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ! ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಳು

Featured Article

ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆ? ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಮಂತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಠಿಸಬೇಕು? ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ

ಅದೊಂದು ಶಬ್ದ, ಪದ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಪುಂಜ ಮಂತ್ರ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ‘ಓಂ’ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರಗಳ ಆರಂಭ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಮಂತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಮನ ಮತ್ತು ತ್ರ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಮನ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗೆಯೆ ತ್ರ ಎಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಧನ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು .

ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು?

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ: || ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ನಮಂ || ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ ನೋಡಲು ಪಠಿಸಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯವು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ .

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅದೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹೋಲಿಸಲಾಗದ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವತೆ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಮಯ : ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ

ಹಾಸನ ಬಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಂತರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 11 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ಸುಮಾರು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಸಬಹುದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ

: 1. ಸುಂದರ ನೋಟ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಮಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ

  1. ಮಂತ್ರದ ಪಠಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  2. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ
    ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಠಿಸಬಹುದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513355544 ಇವರು ಚೌಡಿ ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜಾತಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 9513355544 .

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟದರಿದ್ರ ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9513355544

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *