ವೃಶ್ಚಿಕ 2024ರ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ

Featured Article

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 2024ರ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತದೊಂದು ತಕ್ಕಂತಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ರಹಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದ ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರವಿ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಕುಜ ಇವರೆಲ್ಲ.ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಆರ ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ.ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುರು ಅಂತ ಅವನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ .

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನ. ಈ 2024 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ.ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಶನಿಯು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು. ಹಾಗೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿ

ಈ ರಾಹು ಶನಿ ಕೇತು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಾ ಇಲ್ಲ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತದಾಗಿದೆ.ಈ ಶನಿ ಯಾಗಿರಬಹುದು, ರಾಹು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇತು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.

ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾಗಿ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಈ 1 ವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.ಹಾಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ 1 ವರ್ಷ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.ವಿವಾಹ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಂದ ಒಳ್ಳೆಯ.ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗುರುವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2024 ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿಆಗದಂತಹ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತದ್ದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *