ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಪರ್ವತ ಹೆಸರುಗಳು ನೆರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ತುಂಗಾ ಸಿಂಧು ವಾಯ ಚಾಯ ಇಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಡದೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಾಗ್ಯ ಭವಾನಿ ಬಾ ಅಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ತರಹದ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಮ್ಮನವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು S ಅಕ್ಷರ R ಅಕ್ಷರ V ಅಕ್ಷರ J ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.