ಈ 10 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ

Featured Article

ಈ 10 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಖಂಡಿತ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚು ಹಣಗಳಿಸುವುದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾ ಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು.

ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಲು ಧನಿಕರಾಗಬಹುದುವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕುಬೇರನು ನೆಲೆಸಿರುವ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳು ಅಥವಾ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಅದ್ಯಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪೂಜೆಯ ಸ್ಥಳ ವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮನೆಯ ಮೆದುಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕು.ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಸ್ನಾನ ಗೃಹವು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗರಿಷ್ಠ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *