ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು..

ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ.ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವರು.ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಖವಂತರು.ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ತೇಜವಂತರು

ಅದೃಷ್ಟ.ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವರು.ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಖವಂತರು.ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ತೇಜವಂತರು. ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋನ್ಯವಾದ ಸುಖ ಸಂಸಾರ.

ಅರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪುಷ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವೇದನೆ.ಅಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಖಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಂಡ ಹಂಡತಿ ದೂರವಾಗುವುದು.ಪುಬ್ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಸಂತಾನವಾಗುವುದು. ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಗ. ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಲ್ವರು ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ನೋಡಿ.ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಗದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ.ಜೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ .ಹಣದನಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ.ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಪೂರ್ವಷಾಡ.ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ.ಉತ್ತರಾಷಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂತೋಷ ಜೀವನ.ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ.

ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ ಬುದ್ದಿವಂತರು.ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ನೇರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.